René Jansen

Digitalist. Doener. Doorzetter.

Over mij

In de jaren 80 schafte mijn vader als één van de eerste in ons dorp een personal computer aan. Het lukte mij goed om er zinnige en minder zinnige dingen mee te doen. Hierdoor en later in mijn studie ontwikkelde ik affiniteit met technologie. Een tijd lang heb ik gedacht dat technologie de belangrijkste succesfactor is om wezenlijke veranderingen te realiseren, maar tegenwoordig weet ik wel beter. Digitale transformatie gaat weliswaar over technologie, maar veel méér over mensenwerk, veerkracht en volharding.

my image

René Jansen

Digitalist uit Almere

Als ondernemende geest met passie voor het publieke nut, heb ik in mijn 25+ vlijtige jaren de digitale wereld op zien komen. In uitvoerende en leidende rollen heb ik een bijdrage geleverd tot de digitale transformatie bij commerciële en publieke organisaties. Ik houd ook een weblog bij, waarin ik mijn visie deel en probeer te duiden waar de werkelijke verandering in zit.

Kenmerkend voor mijn manier van werken zijn onbevangenheid en oog op de bal, namelijk het doel van de organisatie. Het beste kom ik tot mijn recht als business data analyst of als meewerkend voorman in teams die te maken hebben met complexe vraagstukken in een continu veranderende context.

Afdrukbare CV aanvragen

Status

27 JAREN ERVARING
38 ML PROJECTEN
828 TEVREDEN COLLEGA'S
98400 KM GEFIETST

Mijn CV

Na mijn vijftiende zat ik geen dag zonder werk. Toen stapte ik elke ochtend om zes uur op de fiets om de Telegraaf rond te brengen. Papieren nieuws was toen nog de norm, dus ik flipperde heel wat brievenbussen. Hoewel een krantenwijk ook gewoon werk is, en bovendien een zware klus met alle zaterdag-bijlagen, beperk ik me hier tot mijn professionele loopbaan.

WERKERVARING

2015 - nu

Digital Product Manager @ Waternet

van september 2015 to heden

Digitaliseren met een menselijke maat

Hoe blijft Waternet als organisatie toegankelijk voor iedere burger? Welke digitale oplossingen biedt je aan en in welke situatie juist niet? Dit geldt ook voor het digitale aanbod aan medewerkers. Daarover voer ik regie als digital product manager.

Als manager voor de digitale domeinen Klant en Medewerker heb ik de leiding over 5 resp. 4 agile teams. Mijn rol is om het werk via een portfolio zodanig tot uitvoering te brengen, dat er klantwaarde of waarde voor medewerkers ontstaat. Waarde voor de opdrachtgever houd ik in gaten door het bewaken en verzilveren van de business case van Waternet's digitale transformatie.

→ Bekijk de resultaten

2010 - 2015

Lijnmanager @ Waternet

van oktober 2010 tot september 2015

Afdelingshoofd Waterfacturatie

Hoe krijg je op een operationele afdeling de mensen warm om hun eigen werk te gaan verbeteren? Door een programma te bedenken op basis van LEAN principes en in de teams ruimte te bieden om aan de slag te gaan met LEAN verbeteringen. Daarmee is het gelukt om jarenlang ingesleten werkwijzen opnieuw uit te denken en in te voeren. Bijna alle medewerkers rondden de LEAN training af en werkten hun eigen verbeteringen uit. Het programma SLIM, Samen LEAN Implementeren stond daarna model voor de rest van Waternet.

Teamleider Administratie en Incasso

Op coachende wijze leidde ik drie teams van in totaal 32 medewerkers. De hoofdzaak was het factureren en incasseren van de jaarlijkse verbruik van drinkwater (€ 110 miljoen). Verder was ik verantwoordelijk voor de planning, het budget en de aanname en beoordeling van medewerkers. Met een verzuimpercentage van 1,2% lieten deze teams het laagste ziekteverzuim van Waternet zien. We dankten dit resultaat aan een actieve verzuimaanpak en het verhogen van arbeidsplezier.

2009 - 2010

Business Analist @ Vitens & Evides

van december 2009 tot september 2010

Interim opdracht

De klant omgeving van Vitens/Evides was toe aan een herontwerp. Opdracht was het samenbrengen van wensen en eisen van verschillende belanghebbende afdelingen, zoals klantenservice, facturatie en incasso tot één nieuw self service concept. Door in de workshops "gemak" op 1 te zetten, werd zichtbaar dat bestaande processen nodeloos complex waren voor de klant. Dit functioneel ontwerp werd vertaald naar een visueel prototype en procesverbeteringen, wat de basis vormde voor verdere realisatie.

2008 - 2009

Application Engineer @ Essent

van april 2008 tot december 2009

Interim opdracht

Als lead support engineer in het marktprogramma Stroomopwaarts was ik verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van business requirements voor de nodige aanpassingen in SAP-ISU en SAP CRM. Voor de continuïteit van de processen bij de divisie Service en Verkoop, richtte ik me in het bijzonder op het onderlinge berichtenverkeer, het voorkomen van dubbele contracten (CCP) en continuïteit van de facturatie. Ook heb ik het werk beoordeeld van een jongere collega voor allocatie en reconciliatie, dat zijn typische marktprocessen in de energiesector. Later ben ik voor een vergelijkbare opdracht ingehuurd door Delta Energie in Middelburg.

2002 - 2008

Informatieanalist @ ENECO Energie

van april 2002 tot maart 2008

Liberalisering energiemarkt

Dit was in de energiesector een spannende periode, omdat de markt zou worden geliberaliseerd. Mijn rol was wisselend, maar mijn werkveld lag telkens op de scheidslijn van IT en overige afdelingen.

In het begin heb ik vanuit een verander programma als analist en projectleider ervoor gezorgd dat de oude nuts-processen gereed werden gemaakt voor de grote marktopening van "fase 3 klanten”, oftewel consumenten en MKB. Mijn deelproject richtte zich op het herontwerpen van facturatie en incasso processen.

Later vertegenwoordigde ik divisie Retail in een groot project. Dit project was een migratie van 1,5 miljoen klanten uit het backoffice systeem van ENECO (IRD) naar het systeem van de fusiepartner REMU (MVS). Mijn rol was het bewaken van de kwaliteit door het organiseren van grondige gebruikers acceptatie testen (UAT), het informeren van klanten en waar zaken fout gingen dit goed op te lossen met de klant.

Toen de migratie klaar was, werd duidelijk dat ENECO een flinke hoeveelheid klanten aan het verliezen was aan nieuwkomers in de markt. Ik richtte me tenslotte op het ombuigen van de churn-rate. Op een aantal voorstellen kreeg ik akkoord van de directie.

Behaalde resultaten in deze periode:

 • geen noemenswaardige onderbreking van de cash-flow na marktopening in 2004;
 • geen imagoschade of daling klanttevredenheid door problemen in de backoffice na migratie van 1,5 miljoen klanten;
 • customer experience checklist ontwikkeld;
 • directievoorstel Kill Bill: een nieuwe visie op (online) factureren;
 • voorstel Turn the Churn: internet self service ingezetten voor behoud van klanten;
 • diverse voorstellen op basis van customer journeys.
1999 - 2002

Consultant

van augustus 1999 tot maart 2002

Interim @ Ziggo (voorheen Casema)

Afdeling Netwerk Planning zag te weinig voortgang in de bouw van datahotels. De behoefte aan technische ruimte was hard nodig voor connectiviteit bij verschillende diensten. Mijn opdracht was om de crisis op twee punten aan te pakken. Het bouwproces kon bespoedigd worden door projecten parallel uit te voeren. En daarnaast bleek de paniek over knooppunt Kanaleneiland onterecht: de eigenaar van het gebouw wilde het huurcontract niet opzeggen, maar vroeg uiteindelijk een hogere huur. Probleem met gezond verstand opgelost.

Interim @ Shell

Het tot dan toe grootste ICT project ter wereld, Global Infrastructure (GI), had tijdelijk een projectleider nodig op één van de deelprojecten: het begeleiden van de transitie van verschillende landen naar HP OpenView Network Node Manager. Nadat de eerste landen succesvol overgingen naar het nieuwe netwerk management systeem, droeg ik het werk over aan een nieuwe medewerker en heb deze gecoacht.

Interim @ Alcatel-Lucent (voorheen Lucent Technologies)

Een joint venture van Alcatel-Lucent en een Amerikaanse telecom richtte zich op een vlotte levering van draadloze breedbandverbindingen tussen gebouwen in grootstedelijk gebied. De dienst bestond uit een point-to-point verbinding via de ether, bekabeling in het pand, netwerk componenten en een IP dienst over het geheel, meestal Internet voor bedrijven of LAN-interconnect. Mijn rol was om als hands-on projectleider deze zaken voor elkaar te krijgen.

1995 - 1999

Senior ICT Specialist @ IBM

van mei 1995 tot augustus 1999

Van trainee tot senior

De arbeidsmarkt was gunstig. Ik koos na mijn studie IBM Global Services uit om een trainee programma te volgen en het vak van IT'er te leren. Via het LTC Learning Program voor IT professionals en overige interne opleidingen groeide ik door tot senior niveau. Na diverse trainingen had ik een sleutelrol binnen het "tools team", een beheer- en ontwikkelafdeling voor de IBM EMEA helpdesk in Zoetermeer. Mijn werk deed ik op mainframes: OS390 / CICS / DB2, niet het gemakkelijkste vakgebied binnen de IT.

OPLEIDING

2021

Gecertificeerd Data Analist

Certificaat gehaald in 2021

Data Analytics

In deze bootcamp heb ik de volgende kennis opgedaan:

 • Exploratory Data Analytics (EDA);
 • Python-3, NumPy, Pandas;
 • Plotly, Seaborn;
 • Machine Learning, Scikit-Learn;
 • Diverse regressie- en classificatiemodellen;
 • Webscraping, BeautifulSoup, API's;
 • Regex;
 • SQL, MySQL Workbench;
 • Tableau;
 • Jupyter Notebook;
 • Bash, Git, GitHub;
 • Slack, Trello;
2002 - nu

Diverse trainingen

van 2002 tot heden

Leven lang leren

Vanuit mijn vakgebied zie ik hoe snel alles verandert, dus qua ontwikkeling heb ik niet stilgestaan.

 • Scaled Agile Framework (SAFe);
 • Scenarioplanning en Business Dynamics;
 • Storytelling;
 • Azure DevOps, Teams;
 • Agile trainingen voor Scrum Masters en Product Owners;
 • ITIL v4 Foundation Certificate in IT Service Management;
 • De Baak, Waternet Management Programma;
 • LEAN Blue Belt (Green belt, aangevuld met management modules);
 • Schrijven op B1 niveau;
 • Op kop met Balanced Scorecard;
 • ENECO Management Talent Program;
 • Coaching voor Fieldmanagers;
 • Training Inzicht in Invloed;
 • Prince2 Foundation & Practitioner;
 • George Washington University, Project Management Fundamentals;
2001 - 2002

Post HBO - Haagse Hogeschool

van 2001 tot 2002

Breedbandcommunicatie

Met deze kopstudie leerde ik de belangrijkste technologieën voor data en spraak en verschillende technologiën en protocollen.

 • OSI-model en netwerktopologieën;
 • Fysieke netwerken: glasvezel, kabel, koper, ADSL, ADSL2, VDSL of VDSL2 via getwist paar;
 • Toepassing- en transportlaag: DNS, FTP, HTTP(S), POP3, SMTP, SNMP, SSH, TLS/SSL, TCP;
 • Netwerk -en datalinklaag: IPv4, IPv6, ATM, Ethernet, Token ring, Wifi, VoIP.
1996 - 1999

IBM International Education Centre - La Hulpe

van 1995 tot 1999

LTC Learning Program for ICT professionals

Als trainee kreeg ik een uitgebreid curriculum van IT trainingen aangeboden als onderdeel van mijn vierjaars contract. Tijdens het trainingsprogramma werd mijn contract omgezet naar onbepaalde tijd. Ik heb o.a. de volgende certificaten gehaald:

 • IMS Fundamentals;
 • Kennismaking met CICS;
 • OS/390 MVS: concepten en subsystemen;
 • MVS/ESA Job Control Language;
 • REXX onder TSO;
 • TCP/IP concepten en architecturen;
 • Datacommunicatie en Netwerken;
 • AmiPro voor Windows 3.1;
 • CTI - CallPath & CallCoordinator/2;
 • Beheer van Lotus Notes R4.1;
 • Applicatie ontwikkeling met Lotus Notes R4.1.
1990 - 1995

Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen

van 1990 tot 1995

Bedrijfseconomie

Met succes heb ik de HEAO voltijdsopleiding afgerond en de examens hiervoor met goed gevolg afgelegd. Het curriculum bestond uit de onderdelen:

 • Bedrijfseconomie;
 • Bedrijfsadministratie;
 • Informatiekunde;
 • Algemene Economie;
 • Engels;
 • Organisatiekunde;
 • Nederlands;
 • Financieel-Administratief Management.

Tot de vereisten behoorden ook een administratief practicum, stage, sociale en communicatieve vaardigheden en een afstudeeropdracht.

1988 - 1990

MEAO CA Verrijn Stuart School - Groningen

van 1988 tot 1990

Commerciële Economie

Met succes heb ik deze voltijdsopleiding afgerond en de examens hiervoor met goed gevolg afgelegd. Het curriculum bestond uit de onderdelen:

 • Commerciële Economie en calculatie;
 • Bedrijfseconomie en calculatie;
 • Bedrijfsadministratie;
 • Algemene Economie;
 • Nederlands;
 • Engels;
 • Duits.

Tot de vereisten behoorden ook een administratief practicum en een stage.

1983 - 1987

HAVO OSG De Groene Driehoek - Hoogeveen

van 1983 tot 1987

Economisch

Met succes heb ik deze voltijdsopleiding afgerond en de examens hiervoor met goed gevolg afgelegd. Het curriculum bestond uit de onderdelen:

 • Nederlandse taal en letterkunde;
 • Duitse taal en letterkunde;
 • Engelse taal en letterkunde;
 • Wiskunde;
 • Economie;
 • Handelswetenschappen en recht.

Afschriften van diploma's en certificaten zijn desgewenst digitaal verkrijgbaar. Je kan het verzoek doen via het contactformulier.

"Leef alsof je morgen zou sterven. Leer alsof je voor altijd zou leven"

-- Mahatma Gandhi

Skills

De gemiddelde duur van opdrachten in mijn cv laat zien dat ik geen eendagsvlieg ben of “een kunstje” vertoon. Ik geloof in een leven lang leren en werkervaring van méér dan 25 jaar laat zich niet gemakkelijk samenvatten. Je kan me inzetten als aanvoerder of als analist. Mijn technische vaardigheden heb ik geprobeerd samen te vatten in een wordcloud. Hopelijk uitnodigt dit vooral uit tot een goed gesprek.

 • Probleem oplossen   80%
 • Informatievaardig    95%
 • Stakeholder management   75%
 • Samenwerken   85%
 • Digitaal leervermogen   100%

Digital Business Data Analyst

Digitalist, gecertificeerd Data Analyst

Ervaring in informatietechnologie en zakelijk inzicht richten mijn aandacht op het doel van de organisatie en scherpt deze aan tot waar het werkelijk om gaat. Als gecertificeerd data analist komt mijn bedrijfskundige inzicht goed van pas en lukt het om met data waarde toe te voegen in de dienstverlening of het oplossen van bedrijfsproblemen met machine learning.

Leidinggevende

Coachend, agile leider of interim

Mijn stijl van leidinggeven komt het dichtst bij coachend of dienend leiderschap en komt het beste tot zijn recht in servicegerichte teams waar continu aan verbeteringen wordt gewerkt of in een organisatie die zich in een transformatie bevindt.

 • Handelsgeest   80%
 • Aanpassingsvermogen   85%
 • Betrokkenheid en waardering   100%
 • Werving en verzuim   85%
 • IT Service Management   75%
wordcloud skills

Technische vaardigheden

Bekwaam als analist en meewerkend voorman

Dit zijn de meest actuele technische vaardigheden die mijn deskundigheid als digitalist bepalen. Daarnaast is mijn bijdrage tot het creëren van een positief werkklimaat vooral luisteren en het goed afwegen van belangen. Ik ben zelfredzaam, dus ik start gemakkelijk in een nieuwe opdracht. Mijn ervaring in de publieke sector zorgen voor continue aandacht voor digitale veiligheid en privacy.

"Zonder data ben je gewoon iemand met een mening."

-- W. Edwards Deming

Wat heb ik te bieden?

Na ruim 25 afwisselende jaren, veelal in procesinnovatie en IT, kan ik bogen op waardevolle ervaringen. Met online of digitaal als vertrekpunt ben ik in staat om mijn diensten in verschillende posities en rollen aan te bieden. Ik lever ook zelf online projecten van begin tot eind en veilig gehost. Bij voorkeur vul ik mijn rol in als meewerkend voorman, dus dicht op de teams met handen aan de knoppen. Hoe herkenbaarder mijn bijdrage is bij uw organisatie, des te bevlogener ik de opdracht uitvoer.

Customer Experience

Uw organisatie kent de klanten goed, maar een verfrissende kijk op de zaak is wenselijk. Feiten en data, geen meningen en gissingen

Digital Workplace & Security

Het vergroten van digitale behendigheid van uw medewerkers en/of het aanleren van veilige werkwijzen die passen in de huidige tijd

Process innovation & IT

Meer effectiviteit en efficiency halen uit uw bedrijfsproces door toepassing van LEAN/ITIL practices en moderne digitale middelen

Interim Management

Wanneer alle zeilen bijgezet moeten worden in uw bedrijf. U heeft dringend behoefte aan een product owner of leiders die (scrum)teams aan kunnen sturen

Business Starter

Met een minimale investering wilt u als startende ondernemer uw visitekaartje voor de wereld achterlaten op het Internet

Premium Enterprise

Uw onderneming haalt nog niet het maximale uit het digitale kanaal en u kunt daar wel een scherpe blik bij gebruiken

Digitale Transformatie

Het oorspronkelijke business model van uw bedrijf moet op de schop en het oude denken moet plaatsmaken voor "digitaal, tenzij"

Utilities & Government

Al het voorgaande, aangevuld met mijn sectorervaring voor opdrachtgevers in energie, watermanagement of gemeentelijke overheid

Heldere Aanpak

IDEE

SCHETS

ONTWERP

PRODUCT

TEST

LANCEREN

Portfolio

Mijn complete portfolio staat hier in het Nederlands en op GitHub (engelstalig). Dit is slechts een greep uit de resultaten van mijn werk. Het portfolio bestaat uit projecten die ik zelfstandig heb geleverd of in teamverband.

PRO DEO

Bij gelegenheid lever ik mijn diensten "om niet" aan organisaties met een maatschappelijk doel

Meer weten?

Mijn Blog

Ik blog, omdat ik het leuk vind. Behalve dat het mijn gedachten scherpt, brengt het rust in mijn werk. De meeste vakgenoten kunnen de tijd niet vinden om te schrijven. Ik probeer elke maand een artikel te schrijven, deze de wereld in te gooien en de reacties af te wachten. Ik houd er contacten aan over die ik anders nooit zou hebben gehad, als ik niet was gaan bloggen. Veel plezier!

Agile Intermezzo: Trap er niet in!

Door René | 25 januari 2020 | 3 min. leestijd

De blog over digitalisering wisselen we af met "snack-bites" over agile werken. Deel 1 is doordrenkt met wat spot.

Lees het

AI en ga zo maar door

Door René | 25 januari 2020 | 10 min. leestijd

Op welke momenten in je leven kan het effect van artificial intelligence merken? Een alledaagse opsomming van toepassingen.

Lees het

Een goed verstaander

Door René | 24 mei 2020 | 9 min. leestijd

Sociale omgangsvormen, privé of op het werk, worden sterk beïnvloed door digitale platforms en tech reuzen.

Lees het

Kunstmatige domheid

Door René | 25 januari 2020 | 10 min. leestijd

Alles wat je moet weten, om mee te beginnen, over de hoopgevende technologie met betrekking tot artificial intelligence en machine learning.

Lees het

"Van de meest ontevreden klanten leert men het meest"

-- Bill Gates

Contact met mij

Laat het me gerust weten als u nog aanvullende informatie nodig heeft. Ik beantwoord graag al uw vragen. Je kan ook direct een afspraak maken in mijn agenda.

CONTACT OPNEMEN

 • [Protected email address - © 2020 www.renejansen.in]

 • [Protected mobile number - © 2020 www.renejansen.in]

 • [Protected mobile number - © 2020 www.renejansen.in]

 • Marie Curielaan 47, Almere

 • linkedin.com/in/jansenrene/

 • Direct een kennismaking plannen

Laat een berichtje achter

verzenden ...

Kameleon

Dit markante dier leert ons dat het mogelijk is om je te specialiseren en tegelijkertijd continu aan te passen aan de omgeving. Niet voor niets loopt de kameleon al 60 miljoen jaar rond op onze planeet.© 2021 met toewijding gemaakt door renejansen.in | Privacyverklaring