Weblog Epic Features

Digitalisering / Blog

WEBLOG EPICFEATURES.NL

Ik onderhoud een weblog over diverse onderwerpen met betrekking tot digitalisering. Om twee redenen deel ik graag mijn kennis. Ten eerste worden er over digitalisering veel zinnige dingen gezegd, maar naar mijn idee hoor en lees ik minstens zoveel kletskoek. Om de zin en onzin van elkaar te scheiden, ben ik deze weblog begonnen. Een andere reden is dat de digitale wereld momenteel zo snel verandert, dat het voor de gemiddelde werknemer nauwelijks te bevatten is. Ik vind dat iedere professional moet kunnen inschatten wat het effect van digitalisering is op je vakgebied, bijvoorbeeld cloud, robotisering, artificial intelligence, internet of things, de digitale werkplek, enz.