Employment.NL

Dit is het mid-bootcamp project van mijn opleiding Data Analytics. Door toepassing van exploratory data analysis (EDA), het gebruik van MySQL Workbench en visualisatie software Tableau, heb ik dashboards gebouwd op de open data die de UWV beschikbaar stelt. Het doel was het geleerde in praktijk te brengen en nieuwe inzichten op te doen. Mijn inzicht: zou de UWV meer investeren in state-of-the-art data analytics, dan zou ze haar rol in de arbeidsmarkt kunnen versterken en meer in lijn met haar missie handelen richting landelijke partners.

Opdrachtgever:

Bootcamp Data Analysis

Techniek:

python-3, pandas, MySQL Workbench, Tableau

Github: