Perfect Storm

Dit is het eindproject van mijn opleiding Data Analysis. Door middel van exploratory data analysis (EDA) en machine learning, heb ik een classificatiemodel gebouwd, waarmee voorspeld kan worden of stormvloedkeringen gesloten moeten worden op basis van de weersverwachting. Als invoer heb ik 30 jaar historische data verzameld van diverse weerstations in Europa, zoals temperatuur en barometrische druk. Ook gegevens over getijden en waterstanden worden ingebracht in het model. Met de uitvoering van het project heb ik een eervolle eerste plaats gehaald.

Opdrachtgever:

Bootcamp Data Analysis

Techniek:

python-3, scikit-learn, pandas, beautifulsoup

Github: